Ria de Sutter
Koninginnelaan 20
3181 GK Rozenburg ZH

info@seniorenrotterdam.nl

Nieuws

Verkiezings programma Nederland lokaal
Van Haagsche macht naar lokale kracht
Inwonerspartij Rozenburg doet mee aan de verkiezingen van provinciale staten in Zuid-Holland.
Onde...

Verder lezen
Kees van Pelt ziet narcisme groeien
Oud-voorzitter van de deelgemeenteraad Hoogvliet Kees van Pelt ziet niet alleen de krokusjes hun ...

Verder lezen
partij2.jpg

Oprichting

Waarom is de Seniorenpartij Rotterdam opgericht?

De Seniorenpartij Rotterdam heeft als grondslag de beginselverklaring, luidende als volgt; De vereniging is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging, vrij van ideologische en dogmatische uitgangspunten.

De Seniorenpartij Rotterdam stelt zich ten doel de behartiging van belangen van alle senioren, te weten: de ouderen en de ouder wordende mens, op elk politiek en maatschappelijk niveau. Senioren voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring en  gemeenschappelijk belang, doch ook door het verlangen kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en leefbaar milieu te bieden.

De Seniorenpartij Rotterdam wil de discriminatie naar leeftijd doorbreken en streeft ernaar dat de senioren zelf overeenkomstig hun aantal vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Rotterdam. Zij wenst politieke verantwoordelijkheid voor senioren zodat niet over hen maar met hen wordt beslist.

In een vergrijsd Rotterdam, meer dan 85.000 mensen boven de 65 jaar, maken ouderen een groot deel van de stadsbevolking uit.

De kanteling van de maatschappij door veranderingen op gebied van zorg en welzijn of zo u wilt de transitie die vanaf 2015 plaats vindt, zal vooral ouderen, minder validen en jongeren treffen. Gelijkheid voor de wet, recht op gelijke behandeling en privacy staan zwaar onder druk.

Rotterdam krijgt in het kader van de decentralisatie ongeveer 600 miljoen. De verdeling, het toezicht op  uitvoering en op de kwaliteitseisen moet nog geregeld worden. Dit moet samen met ouderen, minder validen en jongeren in goede banen geleid worden.

Voorkomen moet worden dat ouderen zich schamen om oud te worden in plaats van trots op hun leeftijd te zijn.

De Rotterdamse senioren willen niet gezien worden als kostenpost!

De Seniorenpartij Rotterdam is de partij voor iedere Rotterdammer,  ongeacht afkomst of leeftijd, maar geeft, gezien de consequenties van het kabinetsbeleid, een extra accent aan ouderen en minder  validen.